algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van de GBO van toepassing, gedeponeerd onder nummer 26/2010 bij de Griffie van de Rechtbank te Amsterdam, onder uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde (inkoop) voorwaarden.

Voorwaarden downloaden

U kunt hier onze algemene voorwaarden downloaden.